Luyện Thi TOEIC chuyên sâu - Powered by ILP Vietnam

Bảng Mô Tả Band Điểm TOEIC Listening & Reading Chi Tiết

toeic listening part 3
Band điểm TOEIC cho từng kỹ năng có ý nghĩa gì? Nhìn vào điểm số bài thi TOEIC, bạn có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Để trả lời những câu hỏi trên, bạn hãy tham khảo thêm bài viết sau nhé.

Nội Dung Chính

Bảng Mô Tả Band Điểm TOEIC Của Phần Nghe

Trình độ
Điểm mạnh
Điểm yếu
400Những thí sinh thi TOEIC có Band điểm TOEIC cho phần nghe đạt khoảng 400 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Bạn có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh cơ bản của các đoạn hội thoại ngắn dựa trên một lượng từ vựng lớn, ngay cả khi những lời đối đáp có ngụ ý hoặc không dễ phán đoán.

• Bạn có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh cơ bản của một bài nói ngắn trên một lượng từ vựng lớn. Bạn có thể làm được điều này ngay cả khi thông tin không được nhắc lại nhiều lần hoặc được diễn giải bằng một cách khác đi, cũng như khi bạn cần kết nối thông tin xuyên suốt một bài nói.

• Bạn có thể hiểu được các chi tiết trong các hội thoại ngắn, ngay cả khi các cấu trúc câu phủ định được sử dụng, khi các cú pháp phức tạp hoặc khi nhiều từ vựng khác nhau được sử dụng.

• Bạn có thể hiểu được các chi tiết trong những bài nói dài, ngay cả khi bạn phải kết nối các thông tin xuyên suốt bài nói và ngay cả khi thông tin không được lặp lại. Bạn vẫn có thể hiểu được các chi tiết khi thông tin được diễn đạt khác đi hoặc khi xuất hiện các cấu trúc câu phủ định.  
Những thí sinh đạt mức Band điểm TOEIC Listening này thường chỉ gặp khó khăn khi cấu trúc và từ vựng không quá phổ biến được sử dụng.  
300Những thí sinh thi TOEIC đạt mức Band điểm TOEIC khoảng 300 cho phần nghe thường có những lợi thế sau:

• Thỉnh thoảng bạn có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các hội thoại ngắn, đặc biệt khi từ vựng đơn giản.

• Bạn có thể hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các hội thoại ngắn khi thông tin được lặp lại hoặc điễn đạt theo một cách khác.

• Bạn có thể hiểu được các chi tiết trong những bài nói ngắn khi từ vựng đơn giản và thông dụng được sử dụng.

• Bạn có thể hiểu các chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin lặp lại và khi thông tin bạn cần nắm được ở ngay đoạn đầu hoặc cuối của bài nói. Bạn có thể hiểu được các chi tiết khi thông tin được diễn đạt lại chỉ khác một chút.  
Những người luyện thi TOEIC đạt mức Band điểm TOEIC listening khoảng 300 cho kỹ năng nghe thường mắc phải những điểm yếu sau:

• Bạn gặp khó khăn trong việc hiểu ý chính, mục đích và bối cảnh chính của những đoạn hội thoại ngắn khi những lời đối đáp không trực tiếp, khó đoán hoặc khi từ vựng khó xuất hiện.

• Bạn không hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các bài nói dài khi cần phải kết nối thông tin trong bài nói hoặc khi từ vựng khó xuất hiện.

• Bạn không hiểu được chi tiết trong các đoạn hội thoại ngắn khi cú pháp phức tạp hoặc khi xuất hiện từ vựng khó. Bạn thường không hiểu được các thông tin chi tiết có cấu trúc phủ định đi cùng.

• Bạn không hiểu được những chi tiết trong các bài nói dài khi cần kết nối thông tin xuyên suốt bài nói hoặc khi thông tin không lặp lại. Với hầu hết các thông tin được diễn đạt khác so với câu hỏi hoặc với các cấu trúc ngữ pháp khó, bạn cũng không hiểu được.  
200Những thí sinh thi TOEIC đạt Band điểm TOEIC khoảng 200 cho kỹ năng nghe thường có những lợi thế sau:

• Bạn có thể hiểu được những câu đơn miêu tả ngắn gọn về ý chính của một bức ảnh.

• Thỉnh thoảng bạn có thể hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của bài nói dài khi các thông tin này được lặp lại nhiều lần và sử dụng từ đơn giản.

• Bạn có thể hiểu đươc các chi tiết trong hội thoại ngắn và những câu miêu tả tranh ngắn khi từ vựng dễ được sử dụng và khi lượng thông tin cần hiểu ít.

• Bạn có thể hiểu được các chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin cần hiểu xuất hiện ở ngay phần đầu hoặc cuối của bài nói và khi thông tin này giống với những từ được nói trong bài.    
Những người luyện thi TOEIC đạt Band điểm TOEIC khoảng 200 thường mắc phải những điểm yếu sau:

• Bạn không hiểu được ý chính, mục đích hoặc bối cảnh chính của các hội thoại ngắn, ngay cả khi ngôn ngữ được sử dụng trực tiếp, không có ẩn ý, và không có thông tin gây nhiễu xuất hiện.

• Bạn không hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các bài nói dài khi cần phải kết nối các thông tin xuyên suốt bài nói, hoặc khi từ vựng hơi khó.

• Bạn không hiểu được chi tiết trong các hội thoại ngắn khi từ vựng hơi khó được sử dụng hoặc khi xuất hiện cú pháp phức tạp. Bạn không hiểu được những chi tiết có cấu trúc phủ định đi cùng.

• Bạn không hiểu được chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin cần hiểu ở giữa bài nói.

• Bạn không hiểu được các thông tin được diễn đạt khác đi hoặc các cấu trúc ngữ pháp khó.  

Bảng Mô Tả Band Điểm TOEIC Của Phần Đọc

Trình độ
Điểm mạnh
Điểm yếu
450Những thí sinh thi TOEIC đạt Band điểm TOEIC Reading 450 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Bạn có thể suy luận được ý chính và mục đích của một văn bản và có thể đưa ra những suy luận về các chi tiết.

• Bạn có thể đọc để hiểu ý chính. Bạn có thể hiểu các thông tin xác thực ngay cả khi các thông tin bị diễn đạt khác đi.

• Bạn có thể kết hợp các thông tin xuyên suốt toàn bộ một văn bản, và bạn có thể liên kết thông tin giữa hai văn bản liên quan đến nhau.

• Bạn có thể hiểu một lượng lớn từ vựng, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, và cách sử dụng các thành ngữ. Bạn cũng có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các từ có cùng trường nghĩa.

• Bạn có thể hiểu các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Bạn cũng có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và lạ.  
Những thí sinh đạt Band điểm TOEIC Reading khoảng 450 thường chỉ gặp khó khăn khi những thông tin đòi hỏi xuất hiện rất nhiều hoặc có nhiều từ vựng khó.  
350Những thí sinh thi TOEIC đạt mức Band điểm TOEIC 350 cho phần thi Reading thường có những điểm mạnh sau:

• Bạn có thể suy luận ý chính và mục đích của một văn bản và bạn có thể suy luận về các chi tiết.

• Bạn có thể đọc để lấy ý chính. Bạn có thể hiểu được các thông tin xác thực ngay cả khi chúng bị diễn đạt theo một cách khác.

• Bạn có thể liên kết thông tin suốt một đoạn ngắn trong một văn bản, ngay cả khi từ vựng và ngữ pháp của văn bản khó.

• Bạn có thể hiểu được từ vựng ở mức độ trung bình. Thỉnh thoảng bạn có thể hiểu được từ vựng khó trong ngữ cảnh, nghĩa hiếm gặp của các từ thông dụng và thành ngữ.

• Bạn có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Bạn cũng có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và hiếm gặp.  
Những thí sinh thi TOEIC đạt mức Band điểm TOEIC Reading 350 thường gặp phải những khó khăn sau:

• Bạn không kết nối được thông tin xuyên suốt một đoạn dài trong một văn bản.

• Không phải lúc nào bạn cũng hiểu được những từ khó, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, hoặc các thành ngữ.

•Bạn thường không phân biệt được sự khác nhau của các từ có cùng trường nghĩa.  
250Những thí sinh thi TOEIC đạt mức Band điểm TOEIC 250 cho phần Reading thường có những điểm mạnh sau:

• Bạn có thể đưa ra những suy luận dựa trên một đoạn văn bản ngắn.

• Bạn có thể xác định được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về thông tin xác thực khi ngôn ngữ trong văn bản giống với ngôn ngữ trong câu hỏi.

• Đôi khi bạn có thể trả lời các câu hỏi về thông chi tiết khi câu trả lời có một cách diễn đạt khác của thông tin chính xác trong văn bản.

• Đôi khi bạn có thể liên kết thông tin trong một hoặc hai câu.

• Bạn có thể hiểu được những từ đơn giản và thỉnh thoảng có thể hiểu những từ vựng ở mức độ khó vừa phải.

• Bạn có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc thông dụng. Bạn có thể lựa chọn đúng đáp án cho những câu hỏi về ngữ pháp, ngay cả khi như từ vựng khó xuất hiện hoặc ngay cả khi cần liên kết các thông tin với nhau.
Những người luyện thi TOEIC có Band điểm TOEIC khoảng 250 thường mắc phải những điểm yếu sau:

• Bạn không hiểu được những suy luận đòi hỏi diễn đạt khác đi hoặc mang tính kết nối thông tin.

• Khả năng hiểu được thông tin xác thực bị giới hạn khi thông tin bị diễn đạt khác đi hoặc có từ khó xuất hiện.

•Bạn thường bị lệ thuộc vào việc phải được tìm từ và cụm từ trong bài giống y hệt với từ hoặc cụm từ trong câu hỏi mới trả lời được.

• Bạn thường không liên kết được thông tin giữa nhiều câu với nhau.

• Bạn không hiểu những từ khó, nghĩa ít gặp của các từ thông dụng hoặc các thành ngữ.

•Bạn thường không phân biệt được sự khác biệt giữa các từ cùng trường nghĩa.

• Bạn không hiểu những cấu trúc ngữ pháp khó hơn hoặc ít thông dụng hơn.  
150Những người luyện thi TOEIC đạt Band điểm TOEIC 150 điểm có những điểm mạnh sau:

• Bạn có thể tìm được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về chi tiết khi không cần đọc nhiều và khi từ ngữ trong văn bản giống với thông tin trong câu hỏi.

• Bạn có thể hiểu được những từ đơn giản và những cụm từ thông dụng.

• Bạn có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc và thông dụng nhất khi không cần đọc nhiều.  
Những người đạt mức Band điểm TOEIC 150 thường gặp phải những khó khăn sau:

• Bạn không thể đưa ra những suy luận về thông tin trong văn bản.

• Bạn không thể hiểu những chi tiết được diễn đạt khác đi. Bạn chỉ trả lời được khi từ và cụm từ trong văn bản giống với câu hỏi.

• Bạn thường không thể liên kết thông tin ngay cả trong một câu đơn.

• Bạn chỉ hiểu được một lượng ít từ vựng.

• Bạn thậm chí không hiểu được những cấu trúc ngữ pháp dễ khi các đặc trưng ngôn ngữ khác, như từ khó hoặc sự cần thiết phải liên kết thông tin là bắt buộc.

Kết Luận

Với bài thi TOEIC Listening & Reading thì điểm của bài thi sẽ là tổng điểm của phần thi nghe và phần thi đọc. Dựa vào từng mức điểm cụ thể, bạn có thể dễ dàng xác định đuợc điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và có thể tự xây dựng được một lộ trình để nâng cao các kỹ năng một cách toàn diện.

Chúc bạn ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao cho bài thi TOEIC!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest